Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-01-21

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1014629
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 151 dni
niepodległa
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 
 
KLIKAJĄC NA POCZTÓWKĘ ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO PRZEDSZKOLU 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej , 22-302 Siennica Nadolna  Os. Cukrowni 15c, tel. 82 577 05 82, e-mail: przedszkole_gpsn@krasnystaw.ug.gov.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest – SŁAWOMIR ZAGOJSKI DORADZTWO I ZARZĄDZANIE – e-mail –  iod@doradztwo-lubartow.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
  w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a także promocji przedszkola i osiągnięć dzieci.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej oraz akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W przypadku publikacji danych i wizerunku w związku z promocją przedszkola i osiągnięć dzieci podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci mogą być przekazywane Organowi prowadzącemu przedszkole, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym osobom/podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie dostawy, serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania.
 5. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danychw dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którymw Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów określonych w pkt 3.